http://techraseir.com/images/azerbaijan/Saz.jpg

کشور زیبا و توریستی آذربایجان که در لیست کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق قرار گرفته است. و بزرگترین کشور ناحیه قفقاز محسوب می‌شود. همسایه‌های این کشور از سمت غرب ارمنستان و ترکیه است. از سمت شمال نیز گرجستان و روسیه همسایگان کشور آذربایجان محسوب می‌شود. این کشور در حدود 10 میلیون نفر جمعیت دیده می‌شود که بیش از 89 درصد آنها مسلمان هستند. این کشور دارای سه ویژگی جغرافیایی فیزیکی خاص است.

زیر مجموعه
اطلاعاتی ثبت نشده