کشور زیبا و مهاجر پذیر کانادا شمالی ترین کشور قاره ی آمریکا و دومین کشور بزرگ جهان است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از شرق به اقیانوس اطلس، از غرب به اقیانوس آرام و از جنوب به کشور آمریکا منتهی می شود. اما این تنها جواب برای سوال ” کانادا کجاست ؟” نیست! درصد بسیار زیادی از ساکنان کانادا از زندگی خود کاملا راضی هستند و جرم و جنایت در پایین ترین حد ممکن قرار دارد. چیزی که برای متخصصین و مهاجران جذاب است، اینکه کانادا سیاست جمعیتی خود را منطبق با جذب نیروی متخصص خارجی تعیین نموده و از مهاجرت نیروی انسانی استقبال می کند. هر ساله خیلی از ایرانیان جهت اخذ پاسپورت کانادا ویزای کانادا و اقامت در کانادا اقدام میکنند.

اطلاعاتی ثبت نشده