http://techraseir.com/images/pdfico.pngیکی از بهترین مقاصدی که این روزها در بین ما طرفدار پیدا کرده است، کشور زیبای ارمنستان است.  شهر ایروان از مراکز مهم اصلی صنعتی، فرهنگی، و علمی منطقه ی قفقاز است. خطوط راه آهن گسترده‌ای از این شهر منشعب شده و شهر مرکز بازرگانی فراورده‌های کشاورزی است. علاوه بر این، کارخانه‌های ایروان در زمینه فراوری فلزات،ماشین‌افزار، لوازم برقی، شیمیایی، بافندگی و غذایی فعالیت دارند. البته امروزه صنعت گردشگری شهر ایروان نیز رونق خوبی پیدا کرده است و تورهای ایروان در بیشتر فصول سال به مقصد این شهر زیبا برگزار می‌شوند. 

 
Num
48 36 28 BB     7min  3 Nur  1
50 38 30 BB     Center 3 Bella  2
50 38 30 BB     Center  3  Baxos 3
62 44 34 BB     Center  3 Shirak 4
76 58 45   BB 7min 3 Valensia 5
65 46 36   BB     Center 3  Comfort 6
        BB   Center  3 Ibis 7
65 46 35   BB  15min 4 Royal Palace 8
67 48 40 BB     7min  4 Nairi 9
80 58 48 BB Center  4 Silachi  10
90 66 64 BB  10min 4 Aquatek 11
80 58 45   BB     7min  4 Artsakh 12
90 68 55 BB     Center 4 Royal plaza 13
90 68 66 BB     Center 4 Diamond 14
96 76 66 BB         Aviatrance 15
113 82 70 BB         Nova 16
105 84 72 BB Center  4 Central 17
124 108 108 BB     Messier 53 18
  110 98 BB     Center  4 North Avenue 19
170 134 120   BB     4 Marriott 20
165 134 120 BB     Center 5 National 21