تورهای داخلی

تاریخ خروج

روزانه

نمایش ها

1743

حداکثر صندلی

25

سیاحتی، تفریحی

بیمه
همه نوشیدنی ها
ناهار در رستوران
بلیط تمام موزه ها
تور لیدر
بیمه سفر

مقدمه ای بر تور

کویر مصر 2/5 روزه

حركت اول : سه شنبه ٢٩ اسفند
برگشت : پنجشنبه ٢ فروردين
حركت دوم : چهارشنبه ١ فروردين
برگشت : جمعه ٣ فروردين
حركت سوم : پنجشنبه ٢ فروردين
برگشت : شنبه ٤ فروردين
حركت چهارم : يكشنبه ٥ فروردين
برگشت : سه شنبه ٧ فروردين
حركت پنجم : چهارشنبه ٨ فروردين
برگشت : جمعه ١٠ فروردين
حركت ششم : پنجشنبه ٩ فروردين
برگشت : شنبه ١١ فروردين
حركت هفتم : جمعه ١٠ فروردين
برگشت : يكشنبه ١٢ فروردين
حركت هشتم : شنبه ١١ فروردين
برگشت : دوشنبه ١٣ فروردين ( ويژه ١٣ بدر)
نرخ ٢١٥٠٠٠٠
کویر مصر 3/5 روزه

حركت اول : چهارشنبه ١ فروردين
برگشت : شنبه ٤ فروردين
حركت دوم : جمعه ١٠ فروردين
برگشت : دوشنبه ١٣ فروردين
نرخ ٣٧٥٠٠٠٠
ماسوله تا ماسال 2/5 روزه

حركت اول : چهارشنبه ١ فروردين
برگشت : جمعه ٣ فروردين
حركت دوم : پنجشنبه ٢ فروردين
برگشت : شنبه ٤ فروردين
حركت سوم : يكشنبه ٥ فروردين
برگشت : سه شنبه ٧ فروردين
حركت پنجم : چهارشنبه ٨ فروردين
برگشت : جمعه ١٠ فروردين
حركت ششم : پنجشنبه ٩ فروردين
برگشت : شنبه ١١ فروردين
حركت هفتم : جمعه ١٠ فروردين
برگشت : يكشنبه ١٢ فروردين
حركت هشتم : شنبه ١١ فروردين برگشت : دوشنبه ١٣ فروردين ( ويژه ١٣ بدر)
نرخ ٢٢٥٠٠٠٠
گیلانگردی 2/5 روزه

حركت اول : چهارشنبه ١ فروردين
برگشت : جمعه ٣ فروردين
حركت دوم : پنجشنبه ٢ فروردين
برگشت : شنبه ٤ فروردين
حركت سوم : يكشنبه ٥ فروردين
برگشت : سه شنبه ٧ فروردين
حركت پنجم : چهارشنبه ٨ فروردين
برگشت : جمعه ١٠ فروردين
حركت ششم : پنجشنبه ٩ فروردين
برگشت : شنبه ١١ فروردين
حركت هفتم : جمعه ١٠ فروردين
برگشت : يكشنبه ١٢ فروردين
حركت هشتم : شنبه ١١ فروردين
برگشت : دوشنبه ١٣ فروردين ( ويژه ١٣ بدر)
نرخ ٢١٥٠٠٠٠

رزرو تور

نام تور تعرفه به ازای هر بزرگسال قیمت به ازای هر کودک صندلی‌های موجود تاریخ خروج مدت زمان
تورهای داخلی 0 تومان 0 تومان 25 هر زمان

اطلاعات رزرو

نام قیمت (بزرگسالان / کودکان) افراد (بزرگسالان / کودکان) تعداد جمع کل

خلاصه

جمع جزء 0 تومان
جمع کل 0 تومان

اطلاعات مشتری

*
نام الزامی است.
*
نام خانوادگی الزامی است.
*
شماره تلفن مورد نیاز است.
*
لطفا آدرس را وارد کنید.
متشکرم. رزرو خود را دریافت کرده اند و شماره رزرو کنید